Jaciments romans a Vinebre

L’estela de Vinebre

Jaciments romans 1 Jaciments romans 2

L’Estela de Vinebre

És una estela funerària de gres de color grisenc, amb elements iconogràfics de tipus astral: mesura 250 cm d’alçària màxima, 68 cm d’amplada i 28-30 cm de gruix. Dintre una orla de 9,5 cm que ressegueix el perímetre, podem distingir-hi 4 parts:

La superior, acabada en semicercle i decorada amb la rosàcia de sis pètals i la mitja lluna fetes amb la tècnica de baix relleu.

Comprèn la Tabula ansata amb tres ratlles on llegim dos noms personals: el d’un pare, C(aius) AEBVTIVS TARDVS i el del seu fill, C(aius) AEBVTIVS VERECVNDVS, soldat de la legió VI.

Dintre un camp de 74 per 22 cm hi ha una inscripció de 23 ratlles. El deteriorament de les lletres fa difícil la lectura del text; no obstant això, podem constatar-ne el caràcter poètic i la mètrica. La inscripció recorda la mort sobtada del fill, a l’edat de 18 anys, i conté una lamentació pel fet que mai més no tornarà a la seva pàtria d’origen. A l’última línia hi apareix el nom de VALERIA LAURA, la mare i esposa que fa erigir el monument.
Dintre la península només és comparable amb alguns conjunts d’inscripcions de Tarragona i Cartagena.

És un quadre no inscrit, possiblement reservat per a un altre text que no es va arribar a gravar.

Aquesta estela va aparèixer associada amb un carreu de jaspi de la pedrera de Tortosa. Probablement provinents d’una necròpolis dels segles I-II dC, que havien estat aprofitats per a l a construcció d’una premsa del segle V dC, en el punt de la descoberta.
Avui es troba al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.