Els jaciments visitables

Els jaciments visitables com a eina de difusió i protecció del patrimoni arqueològic

Jaciments Visitables 1 Jaciments Visitables 2
Jaciments Visitables 3 Jaciments Visitables 4

Actualment vivim una etapa de la nostra pròpia història en la qual som cada vegada més conscients de la necessitat de protegir el medi que ens envolta de totes aquelles accions que posen en perill la seva conservació i estabilitat i també tots aquells elements que hi estan integrats. Aquest és el cas del patrimoni arqueològic, sobre el qual existeix una legislació específica. Tanmateix, perquè el sentiment de respecte i reconeixement siguin compartits de forma més generalitzada, cal trobar les vies més adients que permetin posar a l’abast de tothom els seus veritables valors històrics, culturals i patrimonials.

Amb l’objectiu de difondre aquests valors neix la figura de parc arqueològic* com a nucli difusor de l’arqueologia a partir d’un determinat jaciment que reuneixi els requisits per ser visitat i comprès per qualsevol ciutadà, fins i tot aquells no entesos en la matèria.

Si bé existeixen diverses formes de fer intel·ligible un jaciment arqueològic singular, la característica més significativa que pot determinar que un jaciment pugui ser catalogat com a parc rau en el fet que els vestigis arqueològics, en tot el seu conjunt, es presenten interrelacionats amb els diferents elements que configuren el seu entorn natural, on l’arqueologia, tot i ser l’aspecte més rellevant que cal explicar com el testimoniatge de la presència humana al llarg del temps, es presenta totalment lligada al medi que l’envolta.

Ens proposem que alguns d'aquests jaciments es converteixin properament en parcs.